Shauni De Gussem

Shauni De Gussem is artistiek onderzoeker aan het RITCS School of Arts, freelance scenarioschrijver en verhaalconsulent. Ze doceert filmanalyse, scenarioschrijven en narrative research in de bachelor- en masterprogramma's van LUCA School of Arts, en creatief schrijven bij WISPER. Daarnaast schrijft ze cultuurkritiek voor diverse publicaties en geeft ze ook lezingen over film, visuele en narratieve cultuur, creatief schrijven, psychoanalyse en literatuur. www.shaunidegussem.be

Lees ook