Zin om te werken bij WISPER?

Deel uitmaken van team WISPER als vaste medewerker, stagiair of (betaalde) vrijwilliger?

 • IMG 20220913 180602
 • IMG 20220913 180604
 • IMG 20220913 180605

Vacatures vaste medewerkers

Sorry, op dit moment staan er geen vacatures open. Schrijf in op onze nieuwsbrief en kom het als eerste te weten wanneer we versterking voor onze artistieke troepen zoeken!

Stages

Een eerste werkervaring opdoen bij WISPER? Welkom! Tijdens je stageperiode voorzien we in voldoende begeleiding en sturen we je bij waar nodig, rekening houdend met de vereiste competenties voor de functie waarvoor je stage loopt.

Hieronder zie je een overzicht van de stageplekken doorheen elk werkjaar: klik door voor meer info over de periode en inhoud!

 • COMMUNICATIE / CONTENT CREATIE - Gent, Leuven of Antwerpen
  • periode? oktober - december OF februari - juni
  • opleiding: communicatie, marketing, grafische vormgeving, cross media management ...
  • skills: je hebt basis in InDesign of Photoshop / je weet wat we bedoelen tone of voice en CTA / je vindt het leuk om reels te filmen en monteren met basic apps
  • stagevraag indienen: mail jade@wisper.be met een reel waarmee je ons overtuigt van jouw content creatie skills!
  • inhoud: je draait tijdens je stage mee in ons communicatieteam en werkt daarbij voornamelijk mee aan onze aanwezigheid op social media. Je werkt mee onze social media strategie uit, creëert visuele content (foto & video) en bent betrokken bij het uitdenken en uitvoeren van digitale campagnes.
 • ADMINISTRATIE - Leuven of Gent
  • periode: oktober - december OF februari - juni
  • opleiding: CVO meertalig polyvalent bediende / CVO secretariaatsmedewerker / bachelor office management
  • contact: saskia@wisper.be (Leuven), sophie@wisper.be (Gent)
  • inhoud: opvolging mails en betalingen met cursisten en docenten. Hulp bij logistieke ondersteuning: materialen en lokalen voor cursussen opvolgen. Opvolging wachtlijsten en betalingen. Verslag opnemen van de tweewekelijkse werkvergaderingen. Onthaal deelnemers en docenten op de eerste les van een cursusreeks (opstart).
 • MUZIEK/ZANG - Leuven of Gent
  • periode: oktober - december OF februari - april
  • opleiding: educatieve master muziek en podiumkunsten
  • contact: yannick@wisper.be (Gent), bart@wisper.be (Leuven)
  • inhoud: kijkstages met focus op de WISPER-methodiek, muzieklessen voor specifiek doelpubliek (bv. anderstalige kunstenaars), participatiestages (zanglessen/muzieklessen geven binnen het bestaande cursusaanbod)
 • BEELDENDE KUNSTEN - Leuven of Gent
  • periode: oktober - december (kijkstage als deelnemer), februari - juni (participatiestage)
  • opleiding: master in de beeldende kunsten / educatieve mater audiovisuele en beeldende kunsten
  • contact: liesbet@wisper.be (Gent), marissa@wisper.be (Leuven)
  • inhoud: observaties van cursussen kunnen enkel (gratis) deelnemend aan de cursus (dus geen passieve observaties). Die worden opgevolgd door participatie in cursus geven in de vorm van mede-coaching of een korte inleidende oefening. Lesgeefstages kunnen enkel in de langere reeksen (vanaf 10 lessen) en zijn beperkt tot maximum 3 sessies. Je bepaalt met de docent hoe de sessies worden ingevuld.
 • THEATER - Leuven, Gent of Antwerpen
  • periode: oktober - december, februari-juni
  • opleiding: educatieve master muziek en podiumkunsten / docent theater / acteur / regisseur
  • contact: eva@wisper.be (Leuven), joke.cant@wisper.be (Gent), jan@wisper.be (Antwerpen)
  • inhoud: je sluit aan bij 1 cursus van minstens acht avonden. Je bepaalt met je begeleider hoe je die avonden invult. Je geeft les, denkt mee over inhouden en inspiratiemomenten. Je volgt de evolutie van elke deelnemer tijdens de cursus en probeert die evolutie zo gunstig mogelijk te beïnvloeden.
 • DANS - Gent
  • periode: oktober - december OF februari - mei
  • opleiding: educatieve master muziek en podiumkunsten / docent dans
  • contact: mileen@wisper.be
  • inhoud: kijkstages: met focus op methodische vraagstukken en WISPER-methodiek. Observaties van cursussen kunnen enkel (gratis) deelnemend aan de cursus (dus geen passieve observaties). Participatiestages: danslessen geven binnen het bestaande cursusaanbod. Je sluit aan bij 1 cursus van minstens acht avonden. Samen met je begeleider bepaal je hoe en hoeveel lessen jij zult geven. Gaande van mede-coaching tijdens een reeks, over korte inleidende oefeningen als onderdeel van een les, tot drie aaneensluitende lessen binnen een reeks. Je geeft les, denkt mee over inhouden en inspiratiemomenten. Je volgt de evolutie van elke deelnemer tijdens de cursus en probeert die evolutie zo gunstig mogelijk te beïnvloeden.
 • PUBLIEKSVERBREDING - Leuven of Gent
  • periode: oktober - november OF februari -mei
  • opleiding: sociaal-cultureel werk / cultuurmanagement
  • contact: bart@wisper.be
  • inhoud: WISPER neemt initiatief om participatiedrempels te verlagen voor mensen in een precaire leefsituatie, etnisch-cultureel divers publiek en jongvolwassenen. Je werkt mee met het deelteam breed publiek. Mogelijke taken: verkenning van het werkveld en de visie van WISPER, activiteiten bijwonen en ondersteunen, activiteiten mee organiseren, acties opzetten om dit publiek te bereiken, opgedane ervaringen ivm methode-visie-aanpak verzamelen en bruikbaar maken, opvolgen van bestaande projecten en daarbij contacten verzorgen met deelnemers.
 • PRESENTATIEFESTIVAL - Gent en/of Leuven
  • periode: februari - juni
  • opleiding: sociaal-cultureel werk / cultuurmanagement
  • contact: sophie@wisper.be (Gent), eva@wisper.be (Leuven)
  • inhoud: eind mei, begin juni presenteren WISPER-deelnemers hun werk op de presentatiedagen in Leuven en Gent. Je bent medeverantwoordelijk voor de organisatie van deze dagen. Je verdeelt lokalen en groepen, zorgt voor technisch materiaal, verdeelt de taken. Je communiceert met de medewerker communicatie over promotie, data en tijdstippen. Je houdt briefings voor het personeel waarbij er gebrainstormd wordt over inhouden en omkadering, je leidt vergaderingen waar de taakverdeling helder wordt uitgelegd. Je bent het aanspreekpunt voor deelnemers, publiek en medewerker. Je bedenkt mee hoe we fijne interessante doorlopende activiteiten tijdens de presentatiedagen kunnen organiseren.
 • PRESENTATIEFESTIVAL LITERATUUR - Gent, Leuven en Antwerpen
  • periode: februari - juni
  • opleiding: literaire studies / talen
  • contact: joke@wisper.be
  • inhoud: vanaf de tweede helft van mei tot begin juni presenteren deelnemers hun werk op de WISPER-presentatiedagen in Leuven, Gent en Antwerpen. Je bereidt het literaire luik (inhoud en organisatie) van deze dagen voor samen met de educatief verantwoordelijke en zorgt ook voor de concrete uitvoering. Dit omvat onder meer het bedenken en uitwerken van het concept, communicatie met docenten en deelnemers, praktische organisatie, hulp en opvolging tijdens het evenement.

Liever vrijwilliger (mét vergoeding) worden?

Vrijwilligers
DSC 0166