Zin om te werken bij WISPER?

Deel uitmaken van team WISPER als vaste medewerker, stagiair of vrijwilliger? Op deze pagina lees je daar meer over.

Op dit moment zijn we op zoek naar ...

 • een huisbewaarder in Antwerpen (bijverdienste - 6u/week)

  Noordpoort is de vaste stek van WISPER in de Dambruggestraat 336 (vlak naast Park Spoor Noord). Wij zoeken iemand die ons helpt bij het opgeruimd en proper houden van dit gebouw!

  Je krijgt een contract van 6 uur per week met een bruto maandloon van € 300. We bekijken samen welk statuut (vast dienstverband, student, vrijwilliger …) het meest geschikt is. Je bepaalt zelf mee de dagen en uren waarop je werkt.

  Interesse? Meer weten? Neem contact op met Tim via 0473/34 85 53 of tim@wisper.be. Je kan ook langskomen in de Noordpoort (Dambruggestraat 336) op 10 of 24 november in de voormiddag om Tim persoonlijk aan te spreken.

  Klik hier voor de volledige jobomschrijving.

Stages

WISPER verleent graag haar medewerking aan jonge mensen om een eerste werkervaring op te doen. Tijdens de stageperiode voorzien we in voldoende begeleiding van de studenten en sturen hen bij waar nodig, rekening houdend met de vereiste competenties voor de functies waarvoor ze stage lopen.

Hieronder zie je een overzicht van de stageplekken doorheen elk werkjaar: klik door voor meer info over de periode en inhoud! Aanvragen voor het najaar kan je doen t/m 15 juni, aanvragen voor het voorjaar t/m 15 december.

 • ADMINISTRATIE - Leuven of Gent
  • periode: oktober - december OF februari - juni
  • opleiding: CVO meertalig polyvalent bediende / CVO secretariaatsmedewerker / bachelor office management
  • contact: saskia@wisper.be (Leuven), sophie@wisper.be (Gent)
  • inhoud: opvolging mails en betalingen met cursisten en docenten. Hulp bij logistieke ondersteuning: materialen en lokalen voor cursussen opvolgen. Opvolging wachtlijsten en betalingen. Verslag opnemen van de tweewekelijkse werkvergaderingen. Onthaal deelnemers en docenten op de eerste les van een cursusreeks (opstart).
 • COMMUNICATIE - Leuven, Gent of Antwerpen
  • periode: november - februari OF maart - juni
  • opleiding: communicatie / marketing / grafisch ontwerp
  • contact: annelies@wisper.be
  • inhoud: je promoot mee de werking, cursussen en evenementen van WISPER via de verschillende online en offline kanalen: social media, magazine, affiches, website, flyers ... Je hebt een vlotte pen en/of kennis van grafisch ontwerp (Photoshop, InDesign). We vragen je op voorhand om een korte praktische proef te maken om naar deze competenties te peilen.
 • MUZIEK/ZANG - Leuven of Gent
  • periode: oktober - december OF februari - april
  • opleiding: educatieve master muziek en podiumkunsten
  • contact: yannick@wisper.be (Gent), bart@wisper.be (Leuven)
  • inhoud: kijkstages met focus op de WISPER-methodiek, muzieklessen voor specifiek doelpubliek (bv. anderstalige kunstenaars), participatiestages (zanglessen/muzieklessen geven binnen het bestaande cursusaanbod)
 • BEELDENDE KUNSTEN - Leuven of Gent
  • periode: oktober - december (kijkstage als deelnemer), februari - juni (participatiestage)
  • opleiding: master in de beeldende kunsten / educatieve mater audiovisuele en beeldende kunsten
  • contact: liesbet@wisper.be (Gent), marissa@wisper.be (Leuven)
  • inhoud: observaties van cursussen kunnen enkel (gratis) deelnemend aan de cursus (dus geen passieve observaties). Die worden opgevolgd door participatie in cursus geven in de vorm van mede-coaching of een korte inleidende oefening. Lesgeefstages kunnen enkel in de langere reeksen (vanaf 10 lessen) en zijn beperkt tot maximum 3 sessies. Je bepaalt met de docent hoe de sessies worden ingevuld.
 • THEATER - Leuven
  • periode: oktober - december
  • opleiding: educatieve master muziek en podiumkunsten / docent theater / acteur / regisseur
  • contact: eva@wisper.be
  • inhoud: je sluit aan bij 1 cursus van minstens acht avonden. Je bepaalt met je begeleider hoe je die avonden invult. Je geeft les, denkt mee over inhouden en inspiratiemomenten. Je volgt de evolutie van elke deelnemer tijdens de cursus en probeert die evolutie zo gunstig mogelijk te beïnvloeden.
 • DANS - Gent
  • periode: oktober - december OF februari - mei
  • opleiding: educatieve master muziek en podiumkunsten / docent dans
  • contact: mileen@wisper.be
  • inhoud: kijkstages: met focus op methodische vraagstukken en WISPER-methodiek. Observaties van cursussen kunnen enkel (gratis) deelnemend aan de cursus (dus geen passieve observaties). Participatiestages: danslessen geven binnen het bestaande cursusaanbod. Je sluit aan bij 1 cursus van minstens acht avonden. Samen met je begeleider bepaal je hoe en hoeveel lessen jij zult geven. Gaande van mede-coaching tijdens een reeks, over korte inleidende oefeningen als onderdeel van een les, tot drie aaneensluitende lessen binnen een reeks. Je geeft les, denkt mee over inhouden en inspiratiemomenten. Je volgt de evolutie van elke deelnemer tijdens de cursus en probeert die evolutie zo gunstig mogelijk te beïnvloeden.
 • CLOSE FESTIVAL - Leuven
  • periode: oktober - februari
  • opleiding: sociaal-cultureel werk / cultuurmanagement
  • contact: bart@wisper.be
  • inhoud: het CLOSE-festival biedt amateurzanggroepen coaching en een podium. Het is een jaarlijkse ontmoetingsdag met workshops en concerten voor een honderdtal zangers.
   Je werkt mee in de organisatie van het festival. Mogelijke taken: algemene communicatie, social media, contact opvolgen met diverse deelnemers/groepen, brainstorming en creatieve invulling/ aankleding, opvolging vrijwilligers, aanwezigheid op de festivaldag, interne aansturing van het team, acties om publiek te verbreden.
 • PUBLIEKSVERBREDING - Leuven of Gent
  • periode: oktober - november OF februari -mei
  • opleiding: sociaal-cultureel werk / cultuurmanagement
  • contact: bart@wisper.be
  • inhoud: WISPER neemt initiatief om participatiedrempels te verlagen voor mensen in een precaire leefsituatie, etnisch-cultureel divers publiek en jongvolwassenen. Je werkt mee met het deelteam breed publiek. Mogelijke taken: verkenning van het werkveld en de visie van WISPER, activiteiten bijwonen en ondersteunen, activiteiten mee organiseren, acties opzetten om dit publiek te bereiken, opgedane ervaringen ivm methode-visie-aanpak verzamelen en bruikbaar maken, opvolgen van bestaande projecten en daarbij contacten verzorgen met deelnemers.
 • PRESENTATIEFESTIVAL - Gent en/of Leuven
  • periode: februari - juni
  • opleiding: sociaal-cultureel werk / cultuurmanagement
  • contact: tim@wisper.be (Gent), eva@wisper.be (Leuven)
  • inhoud: eind mei, begin juni presenteren WISPER-deelnemers hun werk op de presentatiedagen in Leuven en Gent. Je bent medeverantwoordelijk voor de organisatie van deze dagen. Je verdeelt lokalen en groepen, zorgt voor technisch materiaal, verdeelt de taken. Je communiceert met de medewerker communicatie over promotie, data en tijdstippen. Je houdt briefings voor het personeel waarbij er gebrainstormd wordt over inhouden en omkadering, je leidt vergaderingen waar de taakverdeling helder wordt uitgelegd. Je bent het aanspreekpunt voor deelnemers, publiek en medewerker. Je bedenkt mee hoe we fijne interessante doorlopende activiteiten tijdens de presentatiedagen kunnen organiseren.
 • PRESENTATIEFESTIVAL LITERATUUR - Gent, Leuven en Antwerpen
  • periode: februari - juni
  • opleiding: literaire studies / talen
  • contact: joke@wisper.be
  • inhoud: vanaf de tweede helft van mei tot begin juni presenteren deelnemers hun werk op de WISPER-presentatiedagen in Leuven, Gent en Antwerpen. Je bereidt het literaire luik (inhoud en organisatie) van deze dagen voor samen met de educatief verantwoordelijke en zorgt ook voor de concrete uitvoering. Dit omvat onder meer het bedenken en uitwerken van het concept, communicatie met docenten en deelnemers, praktische organisatie, hulp en opvolging tijdens het evenement.

Je moet en zal actief zijn bij WISPER?
Dan ben je een vrijwilliger naar ons hart.

Meer over onze vrijwilligerswerking
Stormkop shoot 1