Algemene voorwaarden

1. VOORWAARDEN VOOR BETALING

Hoe kan ik het cursusgeld betalen?
Je kan het cursusgeld online betalen of overschrijven op rekeningnummer BE70 8335 6095 6825 van WISPER vzw met vermelding van de gestructureerde mededeling die je ontvangt in de bevestigingsmail.

Wanneer moet ik betalen?
We verwachten je betaling altijd binnen de 7 werkdagen na je inschrijving. Verwittig ons steeds als je deze alsnog wil annuleren. Indien je niet tijdig betaalt, kunnen we je inschrijving niet garanderen.

UITZONDERINGEN:

 • Als je inschrijft tijdens de 14 dagen voor de start van een cursus, dan verwachten we dat je onmiddellijk betaalt na ontvangst van je bevestigingsmail.
 • Voor vakantiecursussen verwachten we het voorschot van 100 euro binnen de 7 dagen en het resterende bedrag ten laatste een maand voor de start van de cursus.
 • Voor de cursussen met overnachting in Dworp verwachten we de eerste schijf van € 500 vóór 31 augustus van het jaar waarin je cursus start. Als je later inschrijft, betaal je de eerste schijf binnen 7 dagen na inschrijving. Het resterende bedrag betaal je vóór 15 december van het jaar waarin je cursus start, ongeacht wanneer je ingeschreven hebt.

2. VOORWAARDEN VOOR ANNULEREN

De voorwaarden voor annuleren zijn afhankelijk van het soort cursus.

Voor de cursussen in België zonder overnachting:

 • Tot 2 weken voor aanvang van de cursus is er geen annuleringskost.
 • Vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van de cursusprijs aangerekend.
 • Vanaf 24 uur voor aanvang wordt het volledige cursusgeld ingehouden.

Voor de vakantiecursussen:

 • Tot drie maanden voor aanvang is er geen annuleringskost.
 • Van drie maanden tot één maand voor aanvang geldt er een annuleringskost van € 100 (dat betekent dat je voorschot niet teruggestort wordt).
 • Vanaf één maand voor de aanvang van de cursus wordt het volledige cursusgeld ingehouden.

Wie inschrijft voor een vakantiecursus, raden we aan om een annulatieverzekering te nemen.

Voor de weekendcursussen met overnachting in Dworp:

 • Tot 1 maand voor aanvang is er geen annuleringskost.
 • Na 1 maand voor aanvang betaal je € 100 annuleringskost.
 • Als je direct na het eerste weekend annuleert, betaal je € 200.
 • Vanaf het tweede weekend verlies je het volledig betaalde bedrag.

Kan ik stoppen in de loop van de cursus? Wat bij ziekte?

 • Als je stopt tijdens de cursus, zal er geen cursusgeld teruggestort worden, ook als je omwille van medische redenen één of meerdere lessen niet kan volgen en nadien weer inpikt.
 • De enige uitzondering hierop is een volledige stopzetting omwille van medische redenen. Wanneer je een medisch attest kan voorleggen, zal enkel het aantal gevolgde lessen aangerekend worden.
 • Als je vooraf een doktersattest kan voorleggen voor de hele duur van de cursus, wordt het cursusgeld terugbetaald.

Verblijfkosten
Verblijfkosten worden nooit terugbetaald als je zelf annuleert, omdat WISPER deze alsnog moet betalen aan het cursuscentrum.

Kan WISPER de cursus annuleren?
WISPER behoudt zichzelf te allen tijde het recht voor om een cursus te annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn of wanneer de lesgever door ziekte of overmacht verhinderd is. In een dergelijk geval wordt het inschrijvingsgeld volledig teruggestort, maar er is geen extra schadevergoeding voor de ingeschreven deelnemers.

Wil je annuleren maar heb je het gevoel dat jouw situatie niet (helemaal) onder deze voorwaarden valt? Contacteer ons en we zoeken samen naar een oplossing!

3. JOUW PRIVACY

Als je betrokken bent bij WISPER (of dat nu is door onze website te gebruiken, ons te volgen op social media, onze post te krijgen of deel te nemen aan onze cursussen) dan betekent dat dat je bepaalde persoonlijke gegevens aan ons toevertrouwt. De veiligheid daarvan nemen we serieus. In onze privacyverklaring lees je daar meer over.