Visie en waarden

Kunst en cultuur geven op verschillende manieren zin aan een mensenleven en vormen dan ook het fundament van een sterke samenleving die bestaat uit creatieve en betrokken burgers. Wij zien kunsteducatie dan ook als een missie op twee niveaus, waarmee we zowel individuele mensen als de maatschappij willen versterken.

Fotorolletje visie

De artistieke leertrajecten die we bij WISPER ontwerpen en aanbieden, zijn aantrekkelijk, effectief en relevant voor individuele deelnemers én voor de gemeenschappen waarbinnen we actief zijn.

Tijdens onze cursussen laten we verschillende vormen van cultuurparticipatie aan bod komen: cultuurconsumptie, -productie en -kritiek. We werken ook samen met diverse kunsthuizen om die cultuurparticipatie ook buiten de cursuscontext te stimuleren.

Onze cursisten vormen spontane maar hechte sociale groepen, wat resulteert in meerdere kleine WISPER-gemeenschappen die voortdurend in beweging zijn. De gedeelde WISPER-identiteit onder cursisten, docenten, medewerkers, vrijwilligers ... is zo sterk dat we de term Wisperlingen in het leven riepen voor iedereen die bij onze organisatie betrokken is.

Maar gemeenschapsvorming is bij uitstek een work in progress. We zijn dan ook voortdurend actief op zoek naar manieren om verder te kijken dan ons bestaand publiek en mee te bouwen aan een open en hyperdiverse samenleving. We willen mensen uit zoveel mogelijk gemeenschappen betrekken op alle niveaus van onze werking en aansluiten bij bestaande sociale en artistieke ontwikkelingen in de steden waarin we actief zijn.

Ook het engagement voor een duurzame en leefbare samenleving zit verankerd in de basiswaarden van onze organisatie. We zijn de eersten om toe te geven dat er nog veel werk aan de winkel is, maar met deze initiatieven willen we alvast onze ecologische voetafdruk verkleinen:

  • als bestemming voor onze vakantiecursussen kiezen we enkel nog voor plekken die vlot bereikbaar zijn met auto en/of trein
  • medewerkers en gastdocenten worden actief aangemoedigd om hun werkverplaatsingen zoveel mogelijk met de fiets en/of het openbaar vervoer te maken
  • via ons carpoolforum zetten we in op autodelen naar onze cursussen
  • als lid van Greentrack engageren we ons mee om de cultuursector in Gent ecologischer en duurzamer te maken