Visie en waarden

Kunst en cultuur geven op verschillende manieren zin aan een mensenleven en vormen dan ook het fundament van een sterke samenleving die bestaat uit creatieve en betrokken burgers. Wij zien kunsteducatie dan ook als een missie op twee niveaus, waarmee we zowel individuele mensen als de maatschappij willen versterken.

Fotorolletje visie

De artistieke leertrajecten die we bij WISPER ontwerpen en aanbieden, zijn aantrekkelijk, effectief en relevant voor individuele deelnemers én voor de gemeenschappen waarbinnen we actief zijn.

Tijdens onze cursussen laten we verschillende vormen van cultuurparticipatie aan bod komen: cultuurconsumptie, -productie en -kritiek. We werken ook samen met diverse kunsthuizen om die cultuurparticipatie ook buiten de cursuscontext te stimuleren.

Onze cursisten vormen spontane maar hechte sociale groepen, wat resulteert in meerdere kleine WISPER-gemeenschappen die voortdurend in beweging zijn. De gedeelde WISPER-identiteit onder cursisten, docenten, medewerkers, vrijwilligers ... is zo sterk dat we de term Wisperlingen in het leven riepen voor iedereen die bij onze organisatie betrokken is.

Maar gemeenschapsvorming is bij uitstek een work in progress. We zijn dan ook voortdurend actief op zoek naar manieren om verder te kijken dan ons bestaand publiek en mee te bouwen aan een open en hyperdiverse samenleving. We willen mensen uit zoveel mogelijk gemeenschappen betrekken op alle niveaus van onze werking en aansluiten bij bestaande sociale en artistieke ontwikkelingen in de steden waarin we actief zijn.

Ook het engagement voor een duurzame en leefbare samenleving zit verankerd in de basiswaarden van onze organisatie. We zijn de eersten om toe te geven dat er nog veel werk aan de winkel is, maar met deze initiatieven willen we alvast onze ecologische voetafdruk verkleinen:

  • als bestemming voor onze vakantiecursussen kiezen we enkel nog voor plekken die vlot bereikbaar zijn met auto en/of trein
  • ons drukwerk komt 100% klimaatneutraal tot stand, met dank aan drukkerij Van der Poorten
  • medewerkers en gastdocenten worden actief aangemoedigd om hun werkverplaatsingen zoveel mogelijk met de fiets en/of het openbaar vervoer te maken
  • via ons carpoolforum zetten we in op autodelen naar onze cursussen
  • als lid van Greentrack engageren we ons mee om de cultuursector in Gent ecologischer en duurzamer te maken

Over het waarom van WISPER - voor, tijdens en na corona

Wij geloven keihard dat kunst zin en houvast geeft aan een mensenleven. In goede- en coronadagen. Die overtuiging is de essentie van WISPER en komt des te hardnekkiger bovendrijven sinds we gedwongen worden om voortdurend heel onze werking te herdenken, opnieuw en opnieuw en opnieuw.

Het is ook de drijfveer van ons doen en laten, die we tot onze opluchting en ontroering al anderhalf jaar bevestigd zien in jullie reacties, ideeën, begrip en enthousiasme.

Sinds maart 2020 leveren we een constante zoektocht. Naar alternatieve cursus- en presentatievormen. Naar de balans tussen strakke veiligheidsmaatregelen en een inspirerende, stimulerende leeromgeving tijdens onze cursussen. Naar manieren om elkaar als team te blijven ondersteunen en opvangen. Naar oplossingen om jullie duidelijke informatie te blijven bieden in een context die getekend wordt door onzekerheid over de toekomst.

Lukt dat allemaal vlekkeloos? Verre van. Maar we voelen ons gedragen door jullie hartverwarmende steun en geduld, en door al het schone en verrassende dat we alsnog zien gebeuren. En we beloven jullie in ruil om nooit onze zoektocht naar een waardevol WISPER voor iedereen te staken!