Niels Nijs

Niels Nijs is theatermaker en docent. Hij volgde de Docent Regisseur opleiding aan de Toneelacademie Maastricht en is in zijn theaterpraktijk vooral op zoek naar de kracht van verbeelding en de schoonheid van het alledaagse.