Jeff De Maeyer

Jeff De Maeyer studeerde in 2023 af aan de Toneelacademie Maastricht. Als maker vertrekt zijn werk meestal vanuit zelfgeschreven teksten. Die teksten zijn vaak poëtisch, soms pervers en altijd feministisch. Het doel van theater moet voor hem steevast zijn: samen met spelers en publiek opgaan in iets hoger dan onszelf, iets theatraler dan onze 'ongefocuste realiteit'.