Interview

Arian & Liesbet

Beeldenmakers en fotografen met een rammelende honger naar experiment moeten aan de start van de zomer absoluut naar Brussel afzakken. Liesbet en Arian slaan er kamp op in het WIELS voor een tweedaagse rond mixed media en fotografie, geïnspireerd door het werk van Hana Miletić.

Arian en Liesbet

Waarom deze expo als uitgangspunt?
Liesbet /
De werken die deze zomer zullen worden tentoongesteld, zijn op dit moment nog in wording. Miletić verzamelt haar beelden via fotografie in de straten van Brussel en verwerkt die vervolgens in mixed media installaties. Die werkwijze gaan we ook toepassen.
Arian / We trekken de stad in, maar het cursusgedeelte op straat mag vooral niet resultaatgericht opgevat worden. Het gaat om observeren, waarnemen en kijken met een open blik. Eigenlijk moet je daarbij heel je bestaande referentiekader zo veel mogelijk vergeten.

Er komt dus geen traditionele straatfotografie aan te pas?
Liesbet /
Miletić ziet haar foto’s niet als eindproduct. Maar het is ook niet de bedoeling om het fotograferen al op voorhand te beschouwen als middel: dan werk je vanuit een vooraf bepaalde context. Zorgzame observatie en aandachtigheid voor wat de stad ons vertelt, zijn cruciaal. Laat de dingen op je afkomen zonder ze op voorhand te beoordelen op bruikbaarheid.
Arian / We gaan met ons fototoestel op zoek naar dingen van waarde waar we anders aan voorbij zouden lopen. We geven aandacht aan de sporen van menselijk handelen die overal in de stad te vinden zijn: binnen of buiten, in objecten of personen, hoog boven ons hoofd of laag bij de grond, in overzicht of detail. De uitdaging is om via pure registratie een verzameling aan te leggen die niet bevestigt wat we op voorhand al in ons hoofd hadden.

En dan naar mixed media installaties.
Liesbet /
In de tweede fase gaan we aan de slag met materialen, op zoek naar het vormelijke in onze verzamelde foto’s. Daarvoor moet je je blik verder richten dan een letterlijk, conceptueel interpretatiekader: het gaat niet over esthetiseren maar over abstraheren. Handelingen zijn daarbij heel belangrijk: textiel scheuren, papier verfrommelen, stoffen uitrafelen, buizen verbuigen, plastiek stapelen, ijzer blutsen …

Moet je installatie hetzelfde vertellen als je foto?
Liesbet /
De vraag is: hoe kan ik een zelfstandig beeld maken vanuit de gebeurtenis waarvan ik de sporen heb geregistreerd? Fotografeerde je bijvoorbeeld een golfplaat die schuin tegen de muur staat, dan is beschutting zoeken een mogelijke invalshoek voor je sculptuur. Maar je gebruikt de materialen niet om dat idee letterlijk te vertalen, maar om te experimenteren met vormen die de zoektocht naar beschutting oproepen.

En waarom opnieuw eindigen met fotografie?
Arian /
Omdat je dan gedwongen wordt om je installatie terug op een andere manier te bekijken én er ook weer een nieuw beeld onstaat door de keuzes die je maakt bij o.a. het belichten en kadereren. Vervolgens ga je die foto’s misschien gebruiken voor een collage die dan weer verwerkt wordt in een nieuwe sculptuur? Je kan er echt eindeloos mee doorgaan.
Liesbet / Bij elke overgang van foto naar installatie en omgekeerd laat je iets nieuws ontstaan waarbij telkens een anders aspect of detail tot je spreekt en je stimuleert tot verder onderzoek. Welk aspect dat is, is iets heel persoonlijk dat veel vertelt over wie jij bent als kunstenaar. Daarbij stilstaan en erover uitwisselen met anderen helpt je om je eigen blik en beeldtaal te doorgronden.

Voor wie is deze cursus?
Arian /
Voor iedereen die zijn eigen waarneming wil stimuleren, verrruimen en aanscherpen: daar zijn dus zowel beeldenmakers als fotografen bij gebaat. De enige vereiste is je eigen manier van kijken en interpreteren in vraag durven stellen en vertrouwde strategieën kunnen afschudden.
Liesbet / Je moet echt het experiment willen aangaan. Het vergt lef om de nood aan concrete opdrachten te overstijgen en in plaats daarvan fatsoenlijk stil te staan bij vragen als Wat doet dit beeld met mij? Wat heb ik ermee? Waarom raakt dit detail mij? Maar als je daartoe bereid bent, gaat deze cursus je op een verrijkende manier heel dicht bij je eigen thema’s brengen.

De cursus Sporen van de straat in beeld is intussen afgelopen. Klik verder om te weten voor welke cursussen met Arian of Liesbet je wel nog kan inschrijven!

Datum bericht di 15 december '20