Methodiek

AL DOENDE DENKEN, AL DENKENDE DOEN

WISPER staat bekend om het actieve leren - leren door te doen. Dat betekent dat educatoren de deelnemers via concrete opdrachten aanzetten tot handelen. Maar tegelijk zet dat handelen ook het denken in gang: het causaal of oorzakelijk denken is eigen aan exploreren.

Je kan dus stellen dat het werken met de handen, het lichaam en de stem evengoed een vorm van denken is. Bij het maken van kunst horen doen en denken samen. Ze wisselen voortdurend af en gaan in elkaar over.

Het gaat dus niet over doen omwille van het doen op zich. Om het leereffect te vergroten is er een wisselwerking nodig tussen doen en reflecteren. Dat wil zeggen dat oefeningen worden onderbroken om terug te kijken en te benoemen.

Goede opdrachten hebben de versterkende relatie tussen denken en doen in zich. Ter illustratie een oefening waarin kleur als compositie-element wordt onderzocht.

Hoe kan kleur helpen om de aandacht te sturen in een schilderij?

REPRODUCEER EN HERORIENTEER

Kies één van deze kleurencomposities. Reproduceer deze bestaande compositie in vorm en richting, maar verander de kleuren. Zoek uit hoe je het oog naar een andere plek kan trekken aan de hand van kleur. Welke kleuren denk je dat er nodig zijn om de compositie ingrijpend te heroriënteren?

Wat hebben deze experimenten je opgeleverd? Welke inzichten over de werking van kleur kan je aanduiden en benoemen?

Kijk hier, dit grillige opvallend felle vlak wordt nu - in een meer gemengde kleur - volledig opgenomen in de andere vlakken.

En kijk, deze rode lijn lijkt plots alle aandacht te vragen nu deze een groen vlak doorkruist.

VERDRAAI HET VERHAAL

In vorige opdracht ging het over het bepalen van kijkrichting aan de hand van kleur. Laten we eens kijken in hoeverre we ook de de inhoudelijke focus in een verhaal kunnen sturen via kleur.

Start met het willekeurig wisselen en aanpassen van de kleuren en noteer welke nieuwe verhalen er ontstaan.

Welke kleurencombinaties hebben geleid tot een shift in de betekenis?

Door de aandacht met kleur te richten op de vorm van een gebaar, een oogopslag, een object, iets in de omgeving geef je het verhaal een andere wending.

AL DOENDE BE-DENKEN

Als doen en denken samen gaan, kan dan het BEdenken ook al doende gebeuren? Hoe kan het verzinnen of bedenken van iets al handelend verlopen?

Het bedenken van een verhaal zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren tijdens het doorgeven van objecten of via snelle vervolgtekeningen, of vanuit het luisteren naar geluiden.

Datum bericht do 21 maart '24