Ady Elzam

Ady Elzam (BE/IL) is danser, performer, docent en choreograaf. Hij volgde een uitgebreide opleiding in hedendaagse dans, improvisatie, instant compositie en contact improvisatie en wordt gedreven door nieuwsgierigheid naar het vermogen van het lichaam om zich aan te passen, te leren, bewust te worden en zich te verbinden met anderen.

Sinds 2006 onderzoekt Ady de bewegingsdynamiek van partnerwerk. Hij is daarbij vooral geboeid door de communicatie en het wederzijdse begrip dat tussen danspartners ontstaat vanuit een duidelijke intentie van het fysieke lichaam.

Lees ook