Wim Erkelbout

Wim zit in onze Raad van Bestuur.

Hij is gebeten door cultuur en vorming en kijkt terug op een lange loopbaan in het sociaal-cultureel-werk (jeugdwerk, steunpunt, Vormingplus/Avansa, jeugd- en cultuurraden).

Wim heeft een hart voor amateurs die blijvend zoeken en zichzelf willen overstijgen en is gefascineerd door de invloed die kunsteducatie heeft op het individu (als beoefenaar), op een groep en op de samenleving.