Tine Van den Broeck

Tine studeerde in 2022 af aan de Toneelacademie van Maastricht. Met een achtergrond in lichamelijke opvoeding en filosofie staat 'de mens' in al zijn gedaanten en eigenaardigheden in het middelpunt van haar artistieke belangstelling.