Jesse Debille

Jesse Debille is een Vlaamse/Amsterdamse mimespeler en maker. Theater maken en spelen is voor hem elke keer opnieuw ontdekken wat er kan gebeuren en daar ook open voor blijven staan. Lichaam, geest en stem vallen telkens samen als er spel ontstaat in 'het moment'. Jesse probeert dat moment elke keer los te laten, en zoekt zo naar 'het spel in het spelen'. Zoals een kind de wereld ontdekt, ontdekt iedereen volgens hem zichzelf op de vloer.

Foto: Ben Van Duin

Cursussen