Fien Vandermeersch

Fien is speler, maker en theaterdocent. Ze haalt haar inspiratie vaak uit observatie van intermenselijke relaties. De fragiliteit en kracht van die relaties probeert ze uit te puren in beeld, tekst en beweging. Daarbij staat spelplezier voor haar altijd centraal.

Na haar studies culturele agogische wetenschappen volgde ze een opleiding regie/docent aan de Toneelacademie Maastricht. Vanuit deze uiteenlopende invalshoeken streeft ze ernaar om via theater bruggen te bouwen tussen mensen met verschillende wereldbeelden.

Cursussen