Projecten

De FactorY

Wat is De FactorY?

De FactorY is een laagdrempelig beeldend en sociaal-artistiek atelier dat zich voornamelijk richt op kwetsbare groepen in de samenleving. De FactorY wil via activiteiten in de sfeer van de beeldende kunsten mensen aanspreken die buiten alle bestaande werkingen vallen. De FactorY biedt een tijdelijk platform aan, na het doorlopen van een persoonlijk traject en eigen artistiek parcours kunnen deelnemers doorstromen naar het regulier kunstcircuit van academie, cursussen, …

Via het bezig zijn met beeldende kunst en het werken aan culturele en sociale vaardigheden, wil De FactorY haar deelnemers opnieuw een meer actieve plaats in het maatschappelijk leven bieden en hun gevoel van eigenwaarde versterken. De FactorY wil bijdragen aan stedelijke acties in Leuven die individualisering en dualisering in onze samenleving tegengaan. De FactorY is een plaats om uit de isolatie te geraken, om contacten te leggen, om een positieve identiteit op te bouwen.

De werkvorm van het atelier is het project waarbij de begeleider steeds vertrekt vanuit de belevingswereld van elke deelnemer en zich focust zich op zijn krachten en mogelijkheden. Veiligheid en vrijheid worden daarbij gewaarborgd. De klemtoon bij dit alles wordt gelegd op het ontwikkelingsproces van de individuele deelnemers, dit zowel op artistiek, cultureel als op sociaal vlak. De FactorY is een project ingebed in de werking van 30CC ism Wisper. De ateliers staan onder artistieke begeleiding van Wisper en coördinatie van 30CC (Sanne Clerinx) en is gehuisvest in het Openbaar Entrepot voor de Kunsten aan de Vaartkom in Leuven.

Wat doet De FactorY?

De Factor Y heeft een atelierwerking gedurende 4 dagdelen per week. Daarin:  kunnen deelnemers eigen talenten op beeldend vlak ontdekken en ontwikkelen. Hierin zitten ook multimediale en digitale vaardigheden vervat;  werken deelnemers aan een positiever zelfbeeld, leren ze omgaan met hun capaciteiten en beperkingen in hun eigen leefwereld;  kunnen deelnemers proeven van en deelnemen aan andere culturele randactiviteiten zoals uitstappen, voorstellingen e.d.

De FactorY is een creatieplatform. In het atelier worden producten gerealiseerd die op regelmatige basis worden tentoongesteld en af en toe hun plaats kunnen verwerven in andere contexten, bijvoorbeeld een buurtfeest, een beeldende ondersteuning bij theater, een kunstenparcours, …

Praktisch

Deelname is gratis, maar er wordt wel eerst om een kennismakingsgesprek gevraagd.

Voor meer informatie, een afspraak of indien je wenst op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten, gelieve contact op te nemen met Sanne Clerinx via 016 23 84 27 of sanne.clerinx@leuven.be.