Methodiek

WISPER gebruikt een eigen werkmethode voor kunsteducatie. Centraal staan de actieve benadering (leren door te doen) en het leren in groep.

Fotorolletje methodiek

Tijdens een WISPER-cursus leer je over en door middel van kunst. De actieve benadering is fundamenteel in onze methodiek: elke sessie is opgebouwd uit doe-opdrachten gericht op productie (zelf kunst maken). Via zijwegen worden ook receptie (kunst beleven) en reflectie (nadenken over kunst) in het leertraject van elke cursus geïntegreerd.

Bij dat alles zetten we bewust in op groepsdynamiek die je als individu kan benutten in een creatief proces.

De aanpak

Actieve kunsteducatie betekent concreet dat elke les is samengesteld uit doe-opdrachten. Deze methodiek vraagt van de docent een andere benadering dan een klassieke lesaanpak. Zes principes zijn cruciaal:

  • veiligheid: een deelnemer kan pas ten volle artistiek experimenteren als hij het gevoel heeft niet afgerekend te zullen worden op wat hij doet
  • uitdaging bieden: het is belangrijk dat deelnemers een doel of droom voor ogen hebben en willen bereiken
  • vrijheid en zelfsturing: deelnemers moeten de vrijheid krijgen om eigen creatieve keuzes te maken en initiatief te nemen, de begeleider of zijzelf zorgen voor voldoende uitdaging in het leerproces
  • bekrachtiging: spelplezier en beloning staan voorop dus we vertrekken van de sterke kanten van elke deelnemer. Wat niet betekent dat we werkpunten vermijden. Die formuleren we steeds constructief en brengen we zo snel mogelijk in de praktijk.
  • modelgedrag: mensen leren door te imiteren dus docenten bieden ook haalbaar modelgedrag dat deelnemers inspireert zonder hen in een richting te dwingen
  • inzicht bieden: deelnemers moeten de inhoud en het eigen leerproces begrijpen en krijgen uitleg en inzicht in de materie

De gastdocenten

Al onze docenten hebben zowel didactisch als methodisch een stevige bagage. Ze zijn zelf actief kunstenaar en/of hebben een artistieke professionele opleiding achter de rug. Daarnaast hebben ze een methodische en pedagogische vaardigheid ontwikkeld voor groepsdynamische creatieve werkprocessen. WISPER zorgt daarbij voor coaching in het lesgeven vanuit onze methodiek en organiseert gelegenheid tot uitwisseling en inspiratie.

De vaste educatieve medewerkers

De vaste educatieve medewerkers van WISPER programmeren het aanbod voor de cursisten in hun artistieke discipline (wat ook betekent: freelance gastdocenten zoeken en begeleiden) én geven elk seizoen ook zelf een deel van de cursussen uit hun eigen aanbod.

Door die combinatie kunnen de vaste medewerkers vanuit hun eigen lespraktijk en vanuit het rechtstreekse contact met hun cursisten nieuwe leertrajecten ontwerpen en bestaande trajecten aanpassen en ze kunnen vanuit diezelfde praktijk hun gastdocenten rekruteren en begeleiden.