Darwin Cabrera

Darwin werkt hoofdzakelijk met fotografie en video. In zijn werk gaat hij op zoek naar wat een beeld tot een portret maakt. Is het de manier waarop mensen zich verhouden tot de lens of de act zelf van het fotograferen? Hij maakte portretreeksen van jonge mensen in het nachtleven, toevallige passanten op straat in Schaarbeek, mensen in publieke zwembaden, kinderen uit een jeugdvoetbalploeg...

Cabrera voegt aan het portret als beeld tijdsgebonden en ruimtelijke dimensies toe door in het werkproces en de presentatie ervan fotografische sequenties of video te introduceren. Hij toont de confrontatie van het individu met de camera door de spanning tussen momentopname en tijdsverloop van het portret zichtbaar te maken.