Frequently Asked Questions

15 maart: zomerweken van Gent en Leuven staan op de website

1 mei: de LUX en PRO opleidingen staan op de website

1 juli: najaarscursussen staan op de website

1 december: voorjaarscursussen staan op de website

15 december: zomercursussen in het buitenland staan op de website

Op elke cursuspagina vind je bovenaan de knop inschrijven. Je wordt geleid naar een formulier onder de cursusbeschrijving waar je je gegevens ingeeft. Soms moet je je inschrijven via de website van een partnerorganisatie. Dan klik je bovenaan op de knop inschrijven (extern). Je wordt dan doorverwezen naar de site van onze partner.

Als je je voor meerdere cursussen wil inschrijven vul je de formulieren van je gekozen cursussen apart in. 

Tips:

 1. Als je bij je eerste inschrijving via je browserinstellingen cookies toelaat, gaat het ingeven van je gegevens bij de volgende cursus(sen) waarvoor je je inschrijft makkelijker.
 2. Waarom de WISPER-experience voor jezelf houden? Via de grijze knoppen onder de inschrijvingsknop kun je via Facebook, Twitter, Google+ en e-mail aan iedereen laten weten voor welke cursus jij je gaat inschrijven of een cursus aanraden bij een vriend(in).

Als de cursus al volzet is, krijg je op de website een mededeling daarover. Je kan dan toch nog inschrijven en een plaatsje krijgen op de wachtlijst. Wanneer iemand van de deelnemerslijst alsnog annuleert of niet tijdig betaalt, dan kan je opgevist worden voor deelname. WISPER belt je dan op met de vraag of je nog kan en wil deelnemen. Dat kan ook nog last-minute gebeuren, tot de dag van aanvang van de cursus.

Zeker! Als er nog plaats is, kan je online inschrijven tot de dag waarop de cursus start. Bij een inschrijving vanaf 2 dagen voor aanvang vragen we je om WISPER ook via de telefoon te contacteren (WISPER-Leuven 016 25 16 21 of WISPER-Gent 09 229 21 72).

Als je vlak voor de startdatum van een cursus inschrijft, betaal je onmiddellijk per overschrijving, en zeker voor de cursus start.

Nadat je bevestiging hebt gekregen dat je kan deelnemen, betaal je het inschrijvingsgeld op rekeningnummer BE70 8335 6095 6825 van WISPER vzw met vermelding van de gestructureerde mededeling die je ontvangt in de bevestigingsmail. Je mag ook contant betalen op beide WISPER-secretariaten tijdens de kantooruren.

We verwachten je betaling binnen de 7 werkdagen na je inschrijving. Pas na deze betaling ben je definitief ingeschreven. Zo kunnen wij zien of er genoeg deelnemers zijn om de cursus te laten doorgaan. Wanneer je niet op tijd hebt betaald, komt de plaats die je reserveerde opnieuw vrij.

UITZONDERINGEN:

 1. Als je inschrijft tijdens de 14 dagen voor de start van een cursus, dan verwachten we dat je onmiddellijk betaalt na ontvangst van je bevestigingsmail.
 2. Voor cursussen in het buitenland gelden aparte betalingstermijnen die worden meegedeeld in de bevestigingsmail.
 3. Voor de LUX-cursussen met overnachting gelden aparte betalingstermijnen die worden meegedeeld in de bevestigingsmail.

Als je ingeschreven bent en je beslist de cursus toch niet te volgen, dan is het leuk als je ons een seintje geeft, zodat wij iemand van de wachtlijst gelukkig kunnen maken.

De WISPER-cursussen vinden niet altijd plaats op de vaste WISPER-adressen in Leuven en Gent. Op iedere detailpagina van een cursus vind je het adres en de routebeschrijving van de locatie.

WISPER voorziet onderstaande kortingen op de cursusprijs. Let op, deze kortingen kunnen niet gecombineerd worden.

 • Ben je jonger dan 25, dan heb je recht op een korting van 10% op het cursusgeld (dus niet op de verblijfskosten bij residentiële cursussen). 
   
 • Voor personen met een handicap (+66%) is er een korting van 10% op het cursusgeld (dus niet op de verblijfskosten bij residentiële cursussen). Je stuurt ons daarvoor een bewijsstuk door via de post of via mail.
   
 • Voor uitkeringsgerechtigde werklozen is er een korting van 10% op het cursusgeld (dus niet op de verblijfskosten bij residentiële cursussen). Je stuurt daarvoor een attest dat je kan verkrijgen bij de RVA of de vakbond waarbij je aangesloten bent via de post of via mail.  
   
 • Voor senioren (65+) is er een korting van 10% op het cursusgeld (dus niet op de verblijfskosten bij residentiële cursussen). Je stuurt daarvoor een kopie van de voor- en achterzijde van je identiteitskaart via de post of via mail.
   
 • Cultuurbons van de stad Leuven worden als betaalmiddel aanvaard. Voor info over de aanschaf hiervan: 016/21 17 97. Sport- en cultuurcheques van Accor en Sodexho kunnen ook als betaalmiddel gebruikt worden. 
   
 • De UiTpas van Gent en Leuven geeft mensen met een kansentarief (OCMW etc.) een korting van 80%. Check bij het UiTbureau (voor Gent) of op UiT in Leuven of je in aanmerking komt voor deze korting. Opgelet: met een UiTpas van Gent kan je niet inschrijven voor een cursus in Leuven en omgekeerd. De UiTpas korting is niet geldig voor de LUX- en buitenlandcursussen. 
   
 • Opleidingcheques voor werknemers kunnen sinds augustus 2010 niet meer gebruikt worden voor WISPERcursussen.

Annuleren is niet kosteloos! Lees dus goed de annuleringsvoorwaarden. Onze administratie zal u des te liever zien en de extra karmapunten zijn mooi meegenomen.

Voor de cursussen in België zonder overnachting

 • Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de cursus is er geen annuleringskost.

 • Bij annulering later dan 14 dagen voor aanvang van de cursus wordt 50% van de cursusprijs aangerekend als annuleringskost.
 • Bij annulering na de start van de cursus, wordt 100% van de cursusprijs aangerekend, zie verder.

Voor de cursussen in België met overnachting

Bij annulering later dan 14 dagen voor aanvang van de cursus worden de kosten voor overnachting en maaltijden volledig aangerekend (ook als deze hoger zijn dan 50% van de cursusprijs) omdat WiSPER deze verblijfskost zelf moet betalen aan het cursuscentrum. 

Voor de cursussen in het buitenland met overnachting 

 • Bij annulering na 1 april wordt 100 EUR aangerekend als annuleringskost, m.a.w. het gestorte voorschot wordt niet terugbetaald.
 • Bij annulering binnen de 30 dagen voor aanvang wordt het volledige cursusgeld ingehouden.

​Voor de LUX-cursussen met overnachting

De annuleringsvoorwaarden worden meegedeeld en gespecifieerd in de bevestigingsbrief die je ontvangt na inschrijving.

Kan ik stoppen in de loop van de cursus? 

Als je na de eerste les stopt met de cursus zal er geen cursusgeld teruggestort worden. Enige uitzondering hierop is een stopzetting omwille van medische redenen. Wanneer je een medisch attest kan voorleggen dat je annulering verklaart, zullen het aantal gevolgde lessen plus 10 euro administratiekosten aangerekend worden als annuleringskost.

Kan WISPER de cursus annuleren?

WISPER behoudt zichzelf te allen tijde het recht voor om een cursus te annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn of wanneer de lesgever door ziekte of overmacht onbeschikbaar is. In een dergelijk geval wordt het inschrijvingsgeld volledig teruggestort, maar er is geen enkele extra schadevergoeding voor de ingeschreven deelnemers.

WISPER behoudt zichzelf te allen tijde het recht voor om een cursus te annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn of wanneer de lesgeef(st)er door ziekte of overmacht onbeschikbaar is. In een dergelijk geval wordt het inschrijvingsgeld volledig teruggestort, maar er is geen enkele extra schadevergoeding voor de ingeschreven deelnemers.

Je bent verzekerd voor ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid gedurende alle lesactiviteiten onder leiding van een WISPER-medewerker. WISPER verzekert je niet tijdens de verplaatsingen van en naar de cursus. Evenmin tijdens randactiviteiten die de cursusgroep op eigen initiatief organiseert.

Je online inschrijving wordt verwerkt door onze administratie. Dat duurt normaal 2 werkdagen (bij feestdagen of in vakantieperiodes soms iets langer). Na deze verwerking stuurt WISPER je een bevestigingsmail met betalingsinfo.

Ongeveer 10 dagen voor aanvang van de cursus krijg je een deelnemersmail met alle  praktische informatie voor je cursus (lesgever, plaats, materiaal ...) Deze wordt standaard per mail toegestuurd. Geef dus steeds een geldig e-mailadres op en check je inbox voor aanvang van de cursus. Als je toch de deelnemersinformatie per post wil ontvangen, dan moet je dat uitdrukkelijk vermelden.

Opgelet! Heb je de bevestigings- of deelnemersmail niet ontvangen, check dan volgende mogelijke oorzaken:

 • Je inbox is vol.
 • Je mailadres is inactief geworden.
 • De WISPERmail is in je SPAM terechtgekomen

Wat doe je eraan? Bel of mail ons en we sturen je mail nogmaals!

INFORMATIE OVER ANDERE DEELNEMERS?

Enkel bij weekends met overnachting stuurt WISPER naar iedereen een deelnemerslijst met de telefoonnummers van alle deelnemers, zodat ze kunnen afspreken om samen kostendelend te reizen. Wil je niet dat jouw gegevens doorgestuurd worden, dan moet je dat expliciet vragen bij je inschrijving!

Persoonsgegevens

Het beheer van de persoonsgegevens gebeurt conform de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. We gebruiken je gegevens, verzameld bij inschrijving of aanvraag van informatie, uitsluitend om je op de hoogte te houden van het programma van WISPER en om je deelnemersinfomatie toe te sturen over je cursus. De gegevens worden verwerkt door onze secretariaatsmedewerkers. Je hebt recht op toegang, verbetering en verwijdering van jouw gegevens. De persoonlijke gegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan derden, noch voor direct marketing doeleinden worden aangewend. Bij cursussen met overnachting krijg je wel gegevens van je medecursisten om samen kostendelend te rijden.

WISPER verbindt zich ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat misbruik zou worden gemaakt door derden van de door jou bekend gemaakte persoonlijke gegevens.

Toestemming voor gebruik van persoonlijk beeldmateriaal

Door in te schrijven geef je toestemming aan WISPER vzw om tijdens de cursus te worden gefotografeerd of gefilmd door medewerkers die voor WiSPER vzw werken of hiertoe zijn aangesteld. WiSPER kan vrijelijk gebruik te maken van dit foto- en filmmateriaal waarop je in beeld komt in haar eigen publicaties, in externe communicatie of communicatie via het internet. WiSPER kan dit foto- en filmmateriaal opnemen en archiveren in een onlinegegevensbank. WiSPER kan aan derden toegang verlenen tot deze gegevensbank van WiSPER, maar uitsluitend om het materiaal te gebruiken voor voorlichtings- en onderwijsdoeleinden.

Op slechts een heel klein deel van de cursussen wordt ook effectief gefotografeerd/gefilmd. Heb je hier toch echt een probleem mee, vermeld dit dan in het opmerkingenveld bij je inschrijving en laat het aan je docent(en) weten bij de start van de cursus. Dan houden we hier zeker rekening mee. 

Hier vind je onze meest recente brochures:

MAGAZINE VOORJAAR 2018
MAGAZINE ZOMER 2018

Liever een gedrukt exemplaar doorbladeren? U heeft het maar te vragen.